Live stream

Mentoři do škol

Projekt:

Mentoři do škol aneb nejsem mimo!

Pravidelně pořádáme live streamy se zajímavými osobnostmi ze světa byznysu a kariérního poradenství pro studenty.  K dispozici jsou také video záznamy pro další použití pro práci kariérních poradců/odborných učitelů. Je možné také objednat konkrétní profese dle vašich studijních oborů.

Obsah vychází z obsahu Rámcového vzdělávacího plánu a naplňují obsah Průřezových témat v oblastech:

  • Člověk a svět práce (SOŠ)
  • Osobnostní a sociální výchova (Gymnázia)
  • Mediální výchova (Gymnázia)

Projekt cílí zejména na regionální školy, kam by nebylo možné hosty dostat osobně.

Streamuj pořádáme každý měsíc ve všední den v dopoledních hodinách a streamy budeme opakovat i následující roky, aby se z něj stalo systémové řešení, nejen jednorázový projekt. Databáze všech videí je zpřístupněna na další využití školám za poplatek 3 000 Kč. 

Proběhlo:

8. 12. KRITICKÉ MYŠLENÍ v praxi: Když hledám práci

Martina Hausdorfová

  • co očekávat od pozice z inzerátu (kriticky zhodnotit PRO/PROTI)
  • jak zareagovat na inzerát – aby mě na pohovor pozvali
  • jak se připravit na pohovor – kriticky zhodnotit silné/slabé stránky – CO mohu/nemohu nabídnout
  • co na mě personalista může při pohovoru zkoušet?

Ze streamu připravujeme záznam.

Ať máte přehled!