Live stream

Mentoři do škol

Projekt:

Mentoři do škol aneb nejsem mimo!

Již třetí rok navazujeme na Covidový projekt setkání studentů s profesionály z rozmanitých profesí za cílem dobrého poznání svých kariérních možností, osobních preferencí a uplatnitelnosti na trhu práce v dané profesi.

Celý projekt živých streamů v dobách lock downu se posunul k tvorbě databáze videí s profesionály pro potřeby kariérních poradců na SŠ a poradců na ZŠ a na „profesní dny“. Ukazuje se totiž, že školy jsou stále extrémně vytížené na další pedagogickou činnost a hotová videa pro použití dle vlastní potřeby jednotlivých škol jsou pro poradce užitečnější, než živé streamy.

Nicméně bonus interakce profesionála a studentů chceme zachovat alespoň v části tvorby tak, že na natáčení budeme zvát školy a dle zájmu zajistíme adekvátně velký prostor pro účast/živé vysílání.

Obsah vychází z obsahu Rámcového vzdělávacího plánu a naplňují obsah Průřezových témat v oblastech:

  • Člověk a svět práce (SOŠ)
  • Osobnostní a sociální výchova (Gymnázia)
  • Mediální výchova (Gymnázia)

Projekt cílí zejména na regionální školy, kam by nebylo možné hosty dostat osobně.

Streamy/setkání pořádáme každý měsíc ve všední den v dopoledních hodinách a streamy budeme opakovat i následující roky, aby se z něj stalo systémové řešení, nejen jednorázový projekt. Databáze videí je zpřístupněna na další využití školám za poplatek 3 000 Kč/video na rok nebo 10 000Kč/celá databáze i nová videa daného roku.

Ukázky z profesí, které máme již za sebou naleznete zde:

Ať máte přehled!

CETAS logo, černé

Rychlý kontakt: kosik@cetas.cz, +420 608 037 407

Více o nás:
Média
Kontakt