Mentoři do škol

Videorozhovory: Mentoři do škol

Videorozhovory: Mentoři do škol

Zelené dovednosti

Snaha vyřešit klimatickou krizi s sebou nese společenské změny, které se promítnou mimo jiné do trhů práce. Některá pracovní místa zmizí a vzniknou nová, která ještě dnes ani neexistují. Klíčovou roli v zelené transformaci ekonomiky bude hrát rozvoj dovedností lidí.

Na změnu je dobré se připravit co nejdříve. Proto jsme se v letošním roce pustili do série rozhovroů o zelených dovednostech, které provedou žáky a studenty napříč názory a kariérními tipy od významných protagonistů v tomto oboru.

Rozhovory jsou dostupné na našem YouTube kanálu.


V letech 2020 – 2022 jsme vytvořili databázi videí s profesionály pro potřeby kariérních poradců na SŠ a poradců na ZŠ. Ukazuje se totiž, že školy jsou stále extrémně vytížené na další pedagogickou činnost a hotová videa pro použití dle vlastní potřeby jednotlivých škol jsou pro poradce velmi praktické.

Našim cílem je pomoci studentům v lepším poznání svých kariérních možností rozmanitých profesí, jejich osobních preferencí, uplatnitelnosti na trhu práce v dané profesi a tím snížení předčasného ukončování studia a mezioborové pracovní migrace.

Interakce profesionála a studentů je bonus tohoto projektu, který zachováváme alespoň v části tvorby tak, že na natáčení zveme školy a dle zájmu zajistíme adekvátně velký prostor pro účast/živé vysílání.

Obsah vychází z obsahu Rámcového vzdělávacího plánu a naplňují obsah Průřezových témat v oblastech:

  • Člověk a svět práce (SOŠ)
  • Osobnostní a sociální výchova (Gymnázia)
  • Mediální výchova (Gymnázia)

Databáze záznamů videorozhovorů a podcastů je zpřístupněna na další využití školám za poplatek 3 000 Kč/video na rok nebo 30 000Kč/celé portfolio rozhovorů i nová videa daného roku. Ke každému rozhovoru o profesi je v ceně také pracovní list.

Ukázky z rozhovorů, které máme již za sebou naleznete zde:

Ať máte přehled!

CETAS logo, černé

Rychlý kontakt: kosik@cetas.cz, +420 608 037 407

Více o nás:
Média
Kontakt