Více o nás

Vzdělání a praxe se doplňují 

Jsme nezisková organizace pomáhající studentům středních škol odhalit jejich schopnosti, silné stránky a zvýšit jejich zapojení do praxí, stáží a projektů. Také propojujeme svět škol a firem a posilujeme jejich spolupráci.

Aktuálně:

Živé streamy, setkání a konference

V současné pandemické situaci, jsme připravili živě streamovaný projekt Mentoři do škol, který se koná každý měsíc. Jeho obsah odpovídá rámci národního vzdělávacího programu pro střední školy a naplňuje požadavky průřezových témat v oblastech: Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova a Člověk a svět práce.

Setkání zástupců škol, kteří mají o projekt zájem, proběhne 14. dubna online. Budou se řešit témata ohledně dalšího směřování projektu a příprava programu pro potřeby jednotlivých škol.

Konference a projektové dny, které pravidelně pořádáme, pomáhají studentům středních škol zábavnou a jim blízkou formou zjistit silné stránky, dodat inspiraci nebo se přímo setkat se zajímavými lidmi.

Setkání pro všechny z vás, které projekt Mentoři do škol: nejsem mimo! zaujal a chcete jej přizpůsobit potřebám vaší školy.

Live stream Mentoři do škol: nejsem mimo, se zajímavými osobnostmi ze světa businessu a kariérního poradenství pro studenty

Volně dostupné stáže a praxe pro každého studenta.

Setkání

V průběhu celého roku realizujeme pravidelná setkání. Ať už se jedná o školy a firmy, kam se může přihlásit kdokoliv nebo o setkání se zajímavými osobnostmi a experty se studenty.

Konference

Od roku 2017 organizujeme konference pro studenty, školy i učitele, díky tomu pomáháme studentům a absolventům v lepším  rozhodování, kam po dokončení školy.

Workshopy

Připojte se na naše on-line workshopy, které přednáší profesionálové v oboru a pomáhají tak získat potřebný náskok do další kroku života. Ať už výběr VŠ nebo první práce.

Vyberte si své místo na vzdělání
Poznejte sebe a vyberte si cestu své kariéry
Výsledky našich aktivit:

Proč si vybrat nás?

Protože už pátým rokem pomáháme studentům středních škol více pochopit své vlastnosti a schopnosti. Tím se mohou rychleji a lépe rozhodnout, co chtějí po škole dělat a neztrácet tak čas.

#1. Vize

Naší vizí je, aby každý student měl před dokončením školy za sebou roční praxi.


#2. Mise

Naší misí jsou konference, setkání a propojování škol a firem, aby možnosti praxe a budoucího uplatnění pro studenty byly co největší a nejsnáze dosažitelné.


#3. Cíl

Našim cílem je zvyšovat počet nabízených praxí, spolupracujících firem, workshopů i konferencí na jednotlivých školách, aby byly co největší možnosti výběru, dostatek informací a povědomí, v čem má každý své silné stránky.

Ať víte, co se kde šustne!

Naši partneři