Propojujeme vzdělávání a praxi

Tvoříme hub pro zelené kariérové poradenství na středních a základních školách, pořádáme studentskou konferenci Pražský Barcamp a projektové dny na školách.


9

Konferencí


10

Kulatých stolů se školami


27

Rozhovorů

Dovednosti pro budoucnost:

Rozhovory o zelených dovednostech

Snaha vyřešit klimatickou krizi s sebou nese společenské změny, které se promítnou mimo jiné do trhů práce. Některá pracovní místa zmizí a vzniknou nová, která ještě dnes ani neexistují. Klíčovou roli v zelené transformaci ekonomiky bude hrát rozvoj dovedností lidí.

Na změnu je dobré se připravit co nejdříve. Proto jsme se pustili do série rozhovorů o zelených dovednostech, které žáky provedou napříč názory a kariérními tipy od významných protagonistů v tomto oboru.

Akce Mentoři do škol:

Profese LIVE

Jak student nejlépe pozná realitu pracovního trhu, osobní nastavení pro úspěšný přechod od studia k práci?

👉🏻Rozhovorem s profesionálem z oboru, o který má zájem.

Proto jsme ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem 16. listopadu 2023 uspořádali setkání žáků, učitelů a profesionálů z vybraných oborů, a to ve formátu dopoledního programu.


Mentoři do škol

Podívejte se na naše videorozhovory, které přednáší profesionálové v oboru a pomáhají tak získat potřebný náskok do další kroku života. Ať už výběr VŠ nebo první práce.

Konference

Od roku 2017 organizujeme konference pro studenty, školy i učitele, díky tomu pomáháme studentům a absolventům v lepším  rozhodování, kam po dokončení školy.

Škola, rodič, profesionál:
Chci se zapojit
Propojujeme vzdělávání a praxi.

Proč se zapojit do našich aktivit?

Protože už osmým rokem poskytujeme studentům středních škol možnost poznat a rozvíjet své schopnosti, dovednosti a zájmy. Díky tomu se mohou řídit svou kariérní dráhu ještě při studiu.

#1. Vize

Kariérové poradenství pro mladé lidi bude praktické a účinné. V mladých lidech se podpoří podnikavost, zvídavost a kritické myšlení.


#2. Mise

Tvorba videí o profesích aktuálních i budoucích jako nástroj pro práci kariérních poradců nebo pro využití samotnými rodiči a dětmi. Online svět doplní debaty, konference, projektové dny a workshopy.


#3. Cíl

Mladí lidé jsou schopni volby své profesní budoucnosti, zvládnou přechod mezi školou a trhem práce, porozumí a zvládnou neúspěchy a ocení své postupné úspěchy.

Podporují nás:

Ať máte přehled!