Více o nás

Propojujeme vzdělání a praxi

Jsme nezisková organizace nabízející studentům středních škol odhalit jejich schopnosti, silné stránky a zvýšit jejich zapojení do praxí, stáží a projektů. Také podporujeme dialog středních škol s firmami a posilujeme tím jejich spolupráci.

Aktuálně:

On-line setkání a živé streamy do škol

V současné pandemické situaci, jsme připravili živě streamovaný program Mentoři do škol, který se koná každý měsíc. Jeho obsah odpovídá rámci národního vzdělávacího programu pro střední školy a naplňuje požadavky průřezových témat v oblastech: Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova a Člověk a svět práce.

Od roku 2017 pravidelně pořádáme setkání zástupců škol a firem. Jejich cílem je zvýšit dostupnost a kvalitu praxe pro středoškolské studenty.

Live stream Mentoři do škol: nejsem mimo, se zajímavými osobnostmi ze světa businessu a kariérního poradenství pro studenty

Celodenní akce přímo na střední škole plná osobně-rozvojových workshopů pro studenty a networkingových setkání pro pedagogy. 

Setkání

V průběhu celého roku realizujeme pravidelná setkání. Ať už se jedná o školy a firmy, kam se může přihlásit kdokoliv nebo o setkání se zajímavými osobnostmi a experty se studenty.

Konference

Od roku 2017 organizujeme konference pro studenty, školy i učitele, díky tomu pomáháme studentům a absolventům v lepším  rozhodování, kam po dokončení školy.

Streamy

Připojte se na naše on-line live streamy, které přednáší profesionálové v oboru a pomáhají tak získat potřebný náskok do další kroku života. Ať už výběr VŠ nebo první práce.

Vyberte si své místo na vzdělání
Poznejte sebe a vyberte si cestu své kariéry
Výsledky našich aktivit:

Proč si vybrat nás?

Protože už pátým rokem pomáháme studentům středních škol více pochopit své vlastnosti a schopnosti. Tím se mohou rychleji a lépe rozhodnout, co chtějí po škole dělat a neztrácet tak čas.

#1. Vize

Naší vizí je, aby každý student měl před dokončením školy za sebou roční praxi.


#2. Mise

Naší misí jsou konference, setkání a propojování škol a firem, aby možnosti praxe a budoucího uplatnění pro studenty byly co největší a nejsnáze dosažitelné.


#3. Cíl

Našim cílem je zvyšovat počet nabízených praxí, spolupracujících firem, workshopů i konferencí na jednotlivých školách, aby byly co největší možnosti výběru, dostatek informací a povědomí, v čem má každý své silné stránky.

Ať víte, co se kde šustne!

Naši partneři