Mentoři do škol

Centrum zeleného kariérového poradenství

Start pro tvoje profesní úspěchy s pozitivním dopadem na planetu.

Publikovali jsme ▶️

nový rozhovor

Pozvání k rozhovoru přijala paní Zuzana Drhová, sociální ekoložka a zástupkyně ředitele Pražského inovačního institutu a spoluaktorka dokumentu Strategie Cirkulární Prahy 2030.


Petr Daniš
Zuzana Drhová
Irena Palánová
Veronika Doubnerová
Kristýna Spěváková
Jiří Švejcar

Centrum zeleného kariérového poradenství

Snaha vyřešit klimatickou krizi s sebou nese společenské změny, které se promítnou mimo jiné do trhů práce. Některá pracovní místa zmizí a vzniknou nová, která ještě dnes ani neexistují. Klíčovou roli v zelené transformaci ekonomiky bude hrát rozvoj dovedností lidí.

Na změnu je dobré se připravit co nejdříve. Proto jsme se pustili do série rozhovorů o zelených dovednostech, které provedou žáky napříč názory a kariérními tipy od významných protagonistů v tomto oboru.

Škola, rodič, profesionál:
Chci vidět
Akce, kde se vyplatí

být👀

Duben 25, 2024

Sustainability Summit 2024

Celodenní setkání profesionálů v oblasti udržitelnosti, jehož cílem je představit projekty, které mají skutečně pozitivní dopad na životní prostředí, a tím inspirovat ostatní k tomu, aby jejich společnosti byly udržitelnější

Duben 25, 2024
Květen 17, 2024

Den pro kariérové poradenství

Prezentace, přednásky, workshopy, praktické a zážitkové aktivity, diskusní fóra apod. s tématikou kariérového poradenství.

Květen 17, 2024
Květen 27, 2024

GreenHack 2024 

Čtvrtý ročník mezinárodního hackathonu udržitelnosti, který se zabývá ekologicky odpovědným rozvojem a největšími výzvami budoucnosti.

Květen 27, 2024
Květen 30, 2024

Jak podpořit žáky v poznávání světa práce a utváření vlastních hodnot 

Webinář pořádá Euroguidance.

Květen 30, 2024
Září 12, 2024

Co všechno jsou kariérové informace a jak je využívat pro rozhodování a vlastní rozvoj  

Webinář pořádá Euroguidance.

Září 12, 2024
🧪
Spolupracujeme na projektu: Objevujeme zelené poradenství

Ve spolupráci s EKS z.s., vzdělávací a poradenskou organizací, se podílíme na projektu, který se zaměřuje na cílovou skupinu kariérových poradců. 

Kde se všechno

dočíst📚

Budoucnost trhu práce🔮
O trh práce v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelnosti se zajímám již od prvních praxí, které v tomto oboru absolvovala v rámci mého studia na vysoké škole.
Dynamický vývoj v tomto segmentu vyžaduje aktualizaci vzdělávacích programů, aby lépe odpovídaly současným potřebám a připravily studenty na nové výzvy a příležitosti.
Prostřednictvím aktivit, které nabízí Centrum zeleného kariérového poradenství  se snažím poskytnout studentům inspiraci a praktické znalosti potřebné pro jejich budoucí kariéru. Spolupráce s kolegy a odborníky mi umožňuje neustále rozvíjet a zdokonalovat své dovednosti v oblasti kariérového poradenství a přispívat k budování udržitelnějšího pracovního prostředí pro budoucí generace.
Proč to

všechno❔

V letech 2020 – 2022 jsme vytvořili databázi videí s profesionály pro potřeby kariérních poradců na SŠ a poradců na ZŠ. Ukazuje se totiž, že školy jsou stále extrémně vytížené na další pedagogickou činnost a hotová videa pro použití dle vlastní potřeby jednotlivých škol jsou pro poradce velmi praktické.

V roce 2023 jsme obsah rozhovorů nasměrovali na dovednosti pro budoucí trh práce, konktétně na zelené dovednosti a s tí spojená témata. V letošním roce v natáčení pokračujeme a rozšiřujeme portfolio o pracovní listy a aktuální informace z trhu práce.

Ať máte přehled!